Misija

Birštono vienkiemio darželis-mokykla, plėtodama demokratinius santykius bendruomenėje, ugdo doroviškai ir fiziškai stiprią asmenybę, siekdama atskleisti individualius vaiko gebėjimus, vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, užtikrinančias pagalbą kiekvienam vaikui. 

Vizija

Birštono vienkiemio darželis-mokykla yra bendruomeniška, turinti savo tradicijas, pasirengusi plėtoti savo veiklas, atitinkančias bendruomenės poreikius, įstaiga. VALDYMAS: TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIORITETAI - Išugdyti asmenį (pagal jo amžių), pajėgų mąstyti, įsisavinti pradinio ugdymo bendrųjų programų reikalavimus. - Ikimokyklinio ugdymo tikslas - plėtoti dorinį, kultūrinį tautinį vaikų ugdymą, dorinio elgesio normas. Siekti suaugusiųjų ir vaikų veiksmų ir žodžių darnos. - Priešmokyklinio ugdymo tikslas - laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje. - Pradinio ugdymo tikslas - išugdyti sveiką, aktyvų, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir socialinių, informacinių, pažintinių, veiklos gebėjimų bei vertybinių nuostatų pagrindus įgijusį vaiką. Uždaviniai: 1. Stiprinti mokinių ugdymo(si) motyvaciją. 2. Gimtosios kalbos ir literatūros ugdymas. 3. Taikyti aktyviuosius ugdymo(si) metodus, informacines technologijas ugdymo(si) procese Prioritetai: 1. Sveiki ir saugūs vaikai. 2. Atskleisti ir ugdyti individualius vaiko gebėjimus. 3. Dėmesys mokytojų tobulinimui.

Valdymas: tikslai, uždaviniai, prioritetai

- Išugdyti asmenį (pagal jo amžių), pajėgų mąstyti, įsisavinti pradinio ugdymo bendrųjų programų reikalavimus. 
- Ikimokyklinio ugdymo tikslas - plėtoti dorinį, kultūrinį tautinį vaikų ugdymą, dorinio elgesio normas. Siekti suaugusiųjų ir vaikų veiksmų ir žodžių darnos. 
- Priešmokyklinio ugdymo tikslas - laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje. 
- Pradinio ugdymo tikslas - išugdyti sveiką, aktyvų, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir socialinių, informacinių, pažintinių, veiklos gebėjimų bei vertybinių nuostatų pagrindus įgijusį vaiką. 

Uždaviniai
1. Stiprinti mokinių ugdymo(si) motyvaciją. 
2. Gimtosios kalbos ir literatūros ugdymas. 
3. Taikyti aktyviuosius ugdymo(si) metodus, informacines technologijas ugdymo(si) procese 
Prioritetai
1. Sveiki ir saugūs vaikai. 
2. Atskleisti ir ugdyti individualius vaiko gebėjimus. 
3. Dėmesys mokytojų tobulinimui.
Visos teisės saugomos © 2017, Birštono vienkiemio darželis-mokykla
Sprendimas: Julija Gradeckienė
Birštono vienkiemio darželis-mokykla, Pušų g. 2, Birštono vienk., Birštono sav.
El. paštas: mokdarzelis@gmail.com, Telefonas: 8 (319) 45287, Mob. tel. +37068779460