Veiklos sritis - švietimas.


Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

 • pagrindinė veiklos rūšis – pradinis ugdymas, kodas 85.20. 
kitos švietimo veiklos rūšys: 
 • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10; 
 • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20; 
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51; 
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52; 
 • kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59; 
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60. 
kitos ne švietimo veiklos rūšys: 
 • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20; 
 • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29; 
 • vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91; 
 • restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla, kodas 56.10.
Visos teisės saugomos © 2017, Birštono vienkiemio darželis-mokykla
Sprendimas: Julija Gradeckienė
Birštono vienkiemio darželis-mokykla, Pušų g. 2, Birštono vienk., Birštono sav.
El. paštas: mokdarzelis@gmail.com, Telefonas: 8 (319) 45287, Mob. tel. +37068779460