Birštono vienkiemio darželis-mokykla vykdo atranką logopedo pareigoms užimti. 
Darbo krūvis: 0,5 etato. 
Kvalifikaciniai reikalavimai: ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas ar jam prilygintas išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija. 
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 
– Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma); 
– Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 
– Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją. 
– Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jeigu yra atestuotas). 
– Gyvenimo aprašymą.
 – Pretendentas gali pateikti rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (neprivaloma jauniems specialistams, neturintiems pedagoginio darbo stažo). 
Pretendentai dokumentus pristato direktorei Reginai Gustaitienei adresu: Birštono vienkiemio darželis-mokykla Pušų g. 2, LT-59219, Birštono vienkiemis arba elektroniniu paštu mokdarzelis@gmail.com Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui. 
Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. 
Dokumentų priėmimo pradžia 2017 m. rugpjūčio 23 d., pabaiga 2017 m. rugsėjo 6 d. 
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Pretendentų atrankos būdas: žodžiu (pokalbis). 
Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Birštono vienkiemio darželio-mokyklos direktorė Regina Gustaitienė telefonu (8 319) 45 287, el. paštu mokdarzelis@gmail.com   
Visos teisės saugomos © 2017, Birštono vienkiemio darželis-mokykla
Sprendimas: Julija Gradeckienė
Birštono vienkiemio darželis-mokykla, Pušų g. 2, Birštono vienk., Birštono sav.
El. paštas: mokdarzelis@gmail.com, Telefonas: 8 (319) 45287, Mob. tel. +37068779460